Κτιριακές υποδομές

services_page_title

Παρέχουμε Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Με εγγυημένη επιτυχία και σε ανταγωνιστικές τιμές.

project02
project05
project06

Κτιριακές υποδομές

Η επισκευή των άνωθεν εργασιών γίνεται με την χρήση καλαθοφόρου οχήματος.

Για την επισκευή πρόσοψης πολυκατοικίας θα γίνει η καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων μπετόν έως το σημείο όπου θα βρεθεί υγιές τμήμα σκυροδέματος.

Τα σίδερα θα τριφτούν με συρματόβουρτσα για να απομακρυνθεί τελείως η σκουριά από τα σίδερα και στην συνέχεια θα καθαριστούν από σκόνες κλπ.

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με κυρίως με δυο τρόπους για να κλείσουν οι φωλιές του μπετόν.

Ο πρώτος τρόπος είναι να περάσουμε πρώτα στο σίδερο ένα υλικό που είναι σε σκόνη και εφαρμόζεται με πινέλο και είναι αντιδιαβρωτικό για την προστασία του σιδήρου και παράλληλα το υλικό αυτό δημιουργεί και πολύ καλή πρόσφυση για να δεχτεί το επόμενο υλικό που θα κλείσει τις φωλιές του μπετόν.

Σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε μίνιο για σίδερα διότι δεν είναι κατάλληλο για αυτού του είδους τις εργασίες.

Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιήσαμε στην συγκεκριμένη επισκευή των προσόψεων της πολυκατοικίας είναι η απευθείας εφαρμογή του επισκευαστικού υλικού για το κλείσιμο των φωλιών του μπετόν χωρίς την εφαρμογή του υλικού προστασίας στα σίδερα. Το συγκεκριμένο υλικό geolite της εταιρείας Kerakoll περιέχει και τα συστατικά αυτά που θα προστατεύσουν τα σίδερα του μπετόν.

Πάντως και δυο περιπτώσεις είναι σωστές απλά η δεύτερη έχει κάποια πλεονεκτήματα κατά την διαδικασία εφαρμογής.

Είτε λόγω κακοτεχνιών και χρήσης μη κατάλληλων υλικών, είτε λόγω της φθοράς του χρόνου, είτε λόγω και των δύο αυτών παραγόντων, οι σοβατισμένες επιφάνειες παρουσιάζουν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, φθορές και ζημιές οι οποίες χρήζουν επισκευής και αποκατάστασης.

Πριν ξεκινήσουμε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα που θα είναι πολύ χρήσιμα για την επιτυχία των ενεργειών αποκατάστασης & επισκευής.

Φροντίζουμε ώστε σε κάθε στάδιο της εφαρμογής – με έμφαση στο αρχικό της στάδιο – ώστε το υπόστρωμα να είναι σταθερό, καθαρό και με την απαιτούμενη πρόσφυση. Τι κάνουμε γι αυτό; Απομακρύνουμε όλα τα σαθρά σημεία από την επιφάνεια (με ξύστρα, σπάτουλα, σκεπάρνι, τριβείο, ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνουμε εφικτό και αποτελεσματικό). Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες, λάδια, ή άλλους ρύπους που υπάρχουν σε αυτή. Ασταρώνουμε την επιφάνεια για να την σταθεροποιήσουμε και να τις δώσουμε την κατάλληλη πρόσφυση (εναλλακτικά, διαβρέχουμε την επιφάνεια με νερό ή με διάλυμα νερού και οικοδομικού γαλακτώματος).

Αξιολογούμε το πρόβλημα που παρουσιάζει η επιφάνεια και επεμβαίνουμε είτε τοπικά είτε στο σύνολο της επιφάνειας ή μεγάλο μέρος της.

Οι τριχοειδείς ρωγμές στην επιφάνεια αντιμετωπίζονται με βαφή της με ειδικά ελαστομερή χρώματα που τις καλύπτουν και δεν τις αφήνουν να επανεμφανισθούν.

Οι μεγαλύτερες ρωγμές (αν αυτές δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό της τοιχοποιίας (κολόνες και τοιχία από σκυρόδεμα, κ.ά.) αντιμετωπίζονται με ειδικά εύκαμπτα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το πάχος ανά στρώση στο οποίο εφαρμόζονται και επιλέγονται άρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε.

Σε περίπτωση που η ρηγμάτωση αφορά και επηρεάζει μέρος του φέροντα οργανισμού του κτιρίου τότε η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι δυνατόν να γίνει με εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε εποξειδικά (πολύ σκληρό υλικό μετά την ωρίμανσή του), θα πρέπει προηγουμένως να εξετάσουμε τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει τη ρωγμή, να εξαλείψουμε την αιτία και κατόπιν να προβούμε στην εφαρμογή γιατί διαφορετικά η ρηγμάτωση θα επαναληφθεί πλησίον της επισκευής της. Αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία ή δεν είμαστε σε θέση να την εξαλείψουμε, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε εύκαμπτα σφραγιστικά έναντι των εποξειδικών.

Αν το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορά σπασμένες ή αποσαθρωμένες ακμές της επιφάνειας, κούτελα ή μετώπες μπαλκονιών, κ.ά., τότε αντιμετωπίζουμε επισκευαστικά το πρόβλημα με ειδικά ενισχυμένα ρητινούχα τσιμεντοκονιάματα που πιάνουν μεγάλο πάχος ανά στρώση εφαρμογής και είναι ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση του προβλήματος θα πρέπει να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την αιτία (μία ή περισσότερες), που το έχει προκαλέσει.

Αν η ρηγμάτωση αφορά σημεία επαφής (κατά μήκος) της σοβατισμένης επιφάνειας με κουφώματα πορτών ή παραθύρων, τότε στη διάθεση μας βρίσκονται, τόσο ειδικά εύκαμπτα τσιμεντοειδή επισκευαστικά, όσο και ακρυλικά πολυμερή ή πολυουρεθανικά σφραγιστικά που παρέχουν απόλυτη σφράγιση των σημείων επαφής, εξαιρετικά αξιόπιστη και με διάρκεια στο χρόνο χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά...

Το έργο επιβλέπεται από τον επόπτη εργασίας η πολιτικό μηχανικό της εταιρείας μας. Οι πελάτες μας δίνουν μεγάλη αξία για τον επαγγελματισμό, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία.